Chatree Tansathawerat

อดีตบรรณาธิการข่าวกีฬา และนักเขียนในนิตยสารดนตรี ที่สนใจเรื่องราวใหม่ๆรอบตัว เพื่อไล่ตามโลกที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วให้ทัน

Former football correspondent & music contributor who wants to keep up with fast-paced world.

Articles

YOU ARE WHAT YOU READ#10: Elon Musk

อาจไม่ต้องแนะนำกันมากว่า Elon Musk เป็นใคร เมือซีอีโอขอ […]